Overordnet fokus på børns udvikling, og hvad der er vigtigt for et godt børneliv

 • —Mønsterbrydning i forhold til børneopdragelse —
 • Fysisk aktivitet og træning —
 • Sygdom og sundhedsopfattelse —
 • Tilegnelse af redskaber til organisering af hverdagen —

Områder der bliver berørt

 • —Kønsroller – ligestilling og rettigheder
 • Demokratiske samarbejdsevner
 • Selvstændighed i det offentlige rum —
 • Dannelse af og opbygning af arbejdsidentitet

Den enkelte vil opleve at,

 • Der vil blive taget et specifikt område op hver gang, som der eksplicit bliver talt om/øvet i – disse områder ville være faser indenfor motorik/sanser, emotionel udvikling, kognitiv udvikling, tænder og tandpleje, forældre som rollemodeller, forventninger til forældre og børn i daginstitutioner/skoler osv.
 • Mere uofficielt vil der blive taget emner op som kønsroller, sygdoms -og sundhedsopfattelse,  hverdags-problematikker, fremtidsplaner, uddannelse/arbejde, forventninger og krav på danske arbejdspladser.
 • Konkrete fysiske efterfødsels-øvelser, samt fokus på hvorfor det er vigtigt at vedligeholde fremover.
 • Der vil også være mulighed for samtaler med den enkelte efter behov.

Hvad siger andre?

”Susanne er en dygtig underviser. Hun er meget kompetent på flere områder. Hun har en meget kreativ måde at tænke på der gør, at hun altid finder muligheder i stedet for begrænsninger.”

Yüksel Sertdemir, Familiebehandler hos Memox