Beskæftigelsesprojekter for alle målgrupper

Projekt-formålet er understøtte den enkeltes vej mod job og lønnede timer.

Ved at

  • skabe en tæt og tillidsbaseret relation til hvert individ i et håndholdt og sammenhængende forløb
  • have fokus på hver deltagers ressourcer og støtte i at mestre eventuelle udfordringer.
  • arbejde målrettet med branchens krav til det basis sproglige og matematiske, både skriftligt og mundtligt, via f.eks. personalehåndbøger, arbejdssedler, manualer, instruktioner, journalføring, arbejdstegninger, brug af diverse måleinstrumenter, enkle udregninger mm.
  • inddrage den enkeltes perspektiv på egne muligheder, og hvordan de kan forbedres.
  • lave opsøgende virksomhedsindsats med fokus på samarbejde om den enkelte med virksomhedsmentorer
  • lave det rette match mellem borger og virksomhed
  • evt. at udarbejde CV og andre job – og branche-relaterede aktiviteter med hver deltager