Frirum for unge mennesker

Denne café er inspireret af INSP! i Roskilde, der har gode erfaringer med at tilbyde et frirum for udsatte unge, hvor der ikke forventes noget af dem, der stilles ikke krav, men der støttes op omkring den enkeltes egne initiativer og ideer.

Nogle unge har brug for et pusterum væk fra krav og forventninger om bestemte præstationer og indsatser fra dem. Ofte er det netop et rum med en frihed fra krav der skal til, for at man finder ro til at kunne finde sig selv og sin egen motivation, mening og retning.

Der samarbejdes gerne med frivillige der har lyst til bare at være, og tage en snak eller være med til at skabe en hyggelig stemning, så der skabes de bedste rammer for at kunne være sig selv.

Den enkelte deltager vil opleve;

  • At få et frirum hvor der ikke stilles krav til at yde noget bestemt
  • Man bare kan være til stede og være sig selv
  • Der bakkes op om de initiativer den enkelte tager
  • Stemningen er inkluderende og rummelig
  • Der er mulighed for at få individuelle samtaler eller hjælp, hvis man selv ønsker det

Besøg INSP!’s hjemmeside for at se idégrundlaget til denne café-form.