I Forspringet er der fokus på verdensmålene.

Alle målene er vigtige både nationalt og globalt, men det er ikke alle nationer, der kan/skal arbejde med de enkelte delmål på samme måde. Derfor må de enkelte delmål tilpasses og fortolkes i forhold til hvert land.

I Forspringet lægges der vægt på, at

  • Alle mennesker får en bedre forståelse af sig selv og den verden vi lever i
  • At alle har noget at stå op til, har en mening med livet, deltager i og bidrager til samfundet, og derved får en følelse af økonomisk frihed.
  • At alle har mulighed for at udvide deres horisont, så det er lettere at forstå sammenhænge og mekanismer mennesker og grupperinger imellem, samt aktivt at forbedre sin livskvalitet på flere områder.

I Forspringet samarbejdes der med eksterne parter med fokus på mange forskellige af verdensmålene, men Forspringet har primært fokus på SDG’erne 4, 8, 10 og 17.

Forspringet‘s forhold til de ovennævnte fire verdensmål:

Tryk på billedet for at læse om Forspringets tanker omkring det enkelte mål