I Forspringet er der fokus på verdensmålene.

Alle målene er vigtige både nationalt og globalt, men det er ikke alle nationer, der kan/skal arbejde med de enkelte delmål på samme måde. Derfor må de enkelte delmål tilpasses og fortolkes i forhold til hvert land.

I Forspringet lægges der vægt på, at

  • Alle mennesker får en bedre forståelse af sig selv og den verden vi lever i
  • At alle har noget at stå op til, har en mening med livet, deltager i og bidrager til samfundet, og derved får en følelse af økonomisk frihed.
  • At alle har mulighed for at udvide deres horisont, så det er lettere at forstå sammenhænge og mekanismer mennesker og grupperinger imellem, samt aktivt at forbedre sin livskvalitet på flere områder.

I Forspringet samarbejdes der med eksterne parter med fokus på mange forskellige af verdensmålene, men Forspringet har primært fokus på SDG’erne 4, 8, 10 og 17.

Forspringet‘s forhold til de ovennævnte fire verdensmål:

Alle bør have en uddannelse af en eller anden slags, både dem der aldrig har fået en og dem der har svært ved at komme igennem en af forskellige årsager. Uddannelse er oplysning om verden, og derved også en større forståelse for det der er forskelligt fra os selv. Derfor satser Forspringet på enten at;

  • Opkvalificere mennesker både fagligt, personligt og sprogligt, så de minimum kan varetage et job som en specialarbejder.
  • Opkvalificere medarbejdere, så de kan fastholdes på arbejdspladsen på trods af opgradering af maskinel, procedurer, skriftlighed, digitalisering og lign.
  • Støtte mennesker, der mangler en ekstra håndsrækning, for at kunne fuldføre en uddannelse/opkvalificering.

Forspringet lægger vægt på alle menneskers værd og vilje til at ville bidrage til samfundet. Derfor er det også vigtigt, at alle føler, at de har et anstændigt job og bidrager til fællesskabet, og er i stand til at tjene sine egne penge. Alle mennesker bør have et værdigt liv med et vist økonomisk råderum, derfor er selvforsørgelse en af hovedmålene for Forspringet.

Forspringet ønsker at mindske skellet imellem de forskellige sociale lag og subkulturer i vores samfund. Det gøres på mange områder;

  • Adgang til oplysning, uddannelse og forståelse af sig selv, sin omverden, samfundets normer, den sociale interaktion, helbredsmæssige forhold, kost, motion osv.
  • Større frihed via bedre økonomi
  • Mere overskud, energi og ressourcer i hverdagen, jobmæssigt og privat til gavn for familie, venner og helbred.

Når man skal arbejde med at hjælpe mennesker videre i deres liv, kræves der ofte nye og anderledes tiltag og måder at gribe tingene an på.

Derfor prøver Forspringet hele tiden at tænke på nye tilgange og metoder og dertil hører også nye partnerskaber, som kan bringe nye tanker, fremgangsmåder og procedurer i spil, til gavn for de mennesker som skal videre i deres liv på den bedste måde.