Målgrupper

  • Sygemeldte med gå-på-mod
  • Aktivitetsparate borgere med brug for en håndholdt indsats

Efter grundmodulet foreslås det, at der tilbydes café-aktivitet af en til to timers varighed, af flere årsager:

  • Borgerne vænnes lige så stille til at komme ud af hjemmet blandt folk de allerede kender (- de andre deltagere)
  • Der kan bygges mere solide relationer, som er en af de vigtigste grundpiller for den håndholdte indsats
  • Der kan påbegyndes nogle gode vaner i forhold til grundlæggende basis forhold som bevægelse, kost, daglige øvelser

Forslag til sammensætning af forløb:

Grundmodul  

Indre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen online + individuelle samtaler online)

  • Mod – sårbarhed
  • Tankemønstre/overbevisning
  • Selvværd
  • Styrker/potentialer
  • Motivation

Modul 2 (Dette modul kan udelades alt efter hvilke borgere der deltager)

Ydre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen online + café-aktiviteter ca. 3 timer 1 gang om ugen)

  • Stresshåndtering
  • Sygdomsforståelse, smerte og lindring
  • Kost
  • Bevægelse

Modul 3

 Ydre samfundrelaterede dimension (1 time en gang om ugen online + café-aktivitet ca. 3 timer 1 gang om ugen)

  • Hverdag (Gæld, budget
  • Børn og familie
  • Fremtidsønsker/drømme
  • Hvad kræver opkvalificering af dig
  • Arbejdsmarkedet forventninger mm.

Modul 4

 Jobrettet dimension  (1 time en gang om ugen online + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

  • CV – faglige kompetencer
  • CV – personlige kompetencer
  • Uddannelse, tidligere arbejde – erfaringer
  • Resumé, portræt
  • Personlig fremtræden

Modul 5

Netværks-dimension (1 time en gang om ugen online + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

  • Uofficielle netværk i hverdagen og samfundet
  • Styrker og fremtidsønsker
  • Elevatortale
  • Personlig fremtræden
  • Online live-netværks-aktiviteter og arrangement

Modul 6

Virksomhedsrettet dimension  (individuelt + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

  • Møde med netværk og mentor
  • Møde med virksomhedsmentor
  • Besøg på virksomhed
  • Praktik
  • Opsamling med virksomhed – hvad mangler? Opkvalificering mm.?
  • Handleplan (Uddannelse? Opkvalificering (AMU)? Fleksjob? Løntilskud? Ordinært arbejde?)

Modul 8

Efterværn  (Individuelt)