Målgrupper

 • Sygemeldte med gå-på-mod
 • Aktivitetsparate borgere med brug for en håndholdt indsats

Efter grundmodulet foreslås det, at der tilbydes café-aktivitet af en til to timers varighed, af flere årsager:

 • Borgerne vænnes lige så stille til at komme ud af hjemmet blandt folk de allerede kender (- de andre deltagere)
 • Der kan bygges mere solide relationer, som er en af de vigtigste grundpiller for den håndholdte indsats
 • Der kan påbegyndes nogle gode vaner i forhold til grundlæggende basis forhold som bevægelse, kost, daglige øvelser

Forslag til sammensætning af forløb:

Grundmodul  

Indre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen online + individuelle samtaler online)

 • Mod – sårbarhed
 • Tankemønstre/overbevisning
 • Selvværd
 • Styrker/potentialer
 • Motivation

Modul 2 (Dette modul kan udelades alt efter hvilke borgere der deltager)

Ydre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen online + café-aktiviteter ca. 3 timer 1 gang om ugen)

 • Stresshåndtering
 • Sygdomsforståelse, smerte og lindring
 • Kost
 • Bevægelse

Modul 3

 Ydre samfundrelaterede dimension (1 time en gang om ugen online + café-aktivitet ca. 3 timer 1 gang om ugen)

 • Hverdag (Gæld, budget
 • Børn og familie
 • Fremtidsønsker/drømme
 • Hvad kræver opkvalificering af dig
 • Arbejdsmarkedet forventninger mm.

Modul 4

 Jobrettet dimension  (1 time en gang om ugen online + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

 • CV – faglige kompetencer
 • CV – personlige kompetencer
 • Uddannelse, tidligere arbejde – erfaringer
 • Resumé, portræt
 • Personlig fremtræden

Modul 5

Netværks-dimension (1 time en gang om ugen online + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

 • Uofficielle netværk i hverdagen og samfundet
 • Styrker og fremtidsønsker
 • Elevatortale
 • Personlig fremtræden
 • Online live-netværks-aktiviteter og arrangement

Modul 6

Virksomhedsrettet dimension  (individuelt + café-aktiviteter 1 gang om ugen 3 timer)

 • Møde med netværk og mentor
 • Møde med virksomhedsmentor
 • Besøg på virksomhed
 • Praktik
 • Opsamling med virksomhed – hvad mangler? Opkvalificering mm.?
 • Handleplan (Uddannelse? Opkvalificering (AMU)? Fleksjob? Løntilskud? Ordinært arbejde?)

Modul 8

Efterværn  (Individuelt)