Mindre ulighed

Forspringet ønsker at mindske skellet imellem de forskellige sociale lag og subkulturer i vores samfund. Det prøver vi at gøre på mange områder, og derfor er alle de forskellige forløb og projekter alle formet efter den samme helhedsorienterede model hvor;

  • Hvert enkelt individ bliver set og anerkendt via en relationsorienteret tilgang.
  • Får hjælp, støtte og redskaber til at kunne udbedre, forstærke og udvikle sit allerede eksisterende fundament.
  • Der bygges bro til uddannelsesinstitutioner og virksomheder via en håndholdt indsats.
  • Der tilbydes efterværn på langt de fleste indsatser.

Indsatserne bygger på oplysning indenfor områder, som oftest er de indikatorer man officielt måler ulighed på, nemlig områder som;

  • Adgang til oplysning, uddannelse og forståelse af sig selv, sin omverden og samfundets normer
  • Forståelse og betydning af social interaktion
  • Helbredsmæssige forhold, kost, motion, stresshåndtering osv.
  • Mere overskud, energi og ressourcer i hverdagen, jobmæssigt og privat til gavn for familie, venner og helbred.

Se de ydelser og forløb som Forspringet tilbyder her.