Dette er en model på en af mulighederne for et forløb, som der ofte laves indenfor produktionsvirksomheder. Det kan selvfølgelig forkortes eller forlænges, udvides eller indskrænkes eller laves helt om, hvis det er ønskeligt for at nå målet.

Klik på modellen, for at få den frem som PDF-fil