Forslag til sammensætning af livsmestringsforløb

Grundmodul  

Indre personlige dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Mod – sårbarhed
 • Tankemønstre/overbevisning
 • Selvværd
 • Styrker/potentialer
 • Motivation

Modul 2

Ydre personlige dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Stresshåndtering
 • Sygdomsforståelse, smerte og lindring
 • Kost
 • Bevægelse

Modul 3

 Ydre samfundrelaterede dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Hverdag (Gæld, budget
 • Børn og familie
 • Fremtidsønsker/drømme
 • Hvad kræver opkvalificering af dig
 • Arbejdsmarkedet forventninger mm.

Modul 5

Netværks-dimension

 • Uofficielle netværk i hverdagen og samfundet
 • Styrker og fremtidsønsker
 • Elevatortale
 • Personlig fremtræden
 • Online live-netværks-aktiviteter og arrangement

Modul 8

Efterværn  (Individuelt)