Forspringet Susanne Kunding
Susanne Kunding

Baggrund

Med ti års erfaring som folkeskolelærer og flere terapeutiske uddannelser i rygsækken, begyndte jeg at arbejde med voksne, oftest dem der på en eller anden måde havde det svært; havde sproglige vanskeligheder som ordblindhed, havde komplekse problemstillinger af forskellig slags, eller folk fra en anden kultur, som gav dem vanskeligheder på andre områder.

Med individet i centrum

Oftest slog det mig, når jeg kiggede på de gængse fremgangsmåder og procedurer, at der manglede et samlende element; at man ofte ikke tog sig tid til at skabe en basis/platform, som individet kunne finde støtte og tryghed på og et sikkert udgangspunkt i, ligesom der ofte ikke var en samlende koordinering for det enkelte menneskes færden og progression. Dette resulterede oftest i, at mange mennesker blev tabt undervejs i velmenende tiltag, og mange gange blev der ikke søgt efter en forklaring. Jeg satte mig derfor for, at sammensætte beskæftigelsesrettede projekter til de folk der havde det sværest i vores samfund. Dem det ikke lå så lige for, at få sig en uddannelse, finde et job og beholde det.

Grundelementer

De beskæftigelsesprojekter jeg sammensætter har det tilfælles, at de kommer hele vejen rundt om mennesket. De tager udgangspunkt i at skabe en sikker platform, og følger den enkelte fra hans/hendes udgangspunkt igennem forløbet, fjerner sten fra vejen, klæder dem på med redskaber til at håndtere deres problemer, og selvværd til at stå imod med, til en rolig indføring til arbejdsmarkedet og specifikke branchekulturer med fokus på en permanent tilknytning og selvforsørgelse i så stor udstrækning det er muligt.

Motivation, anerkendelse og relationsarbejde

Det jeg opdagede som barn, når jeg studerede mennesker, har jeg fundet ud af som voksen, er det aller vigtigste, nemlig arbejdet med motivation via et anerkendende relationsarbejde. Så skal alt det sproglige, faglige og sociale nok automatisk følge med i kølvandet.

Mine projekter bygger altså på både en vertikal og horisontal indsats, fra visitation til job/uddannelse og fra den personlige udvikling på flere fronter til et livssyn med overskud og glæde.