Individuelle håndholdte mentor-forløb for at bringe udvalgte borgere ind på arbejdsmarkedet/igennem uddannelsesforløb

Indholdet kan have elementer af; —

 • Sproglig opkvalificering —
 • Kendskab til arbejdskultur —
 • Arbejde med personlige problemer
 • Brobygning mellem borger, kommune, fagskole og virksomhed
 • —Virksomhedskontakt —
 • Kontaktperson for virksomhedsmentor —
 • Netværksmøder med andre mentees/virksomhedsejere

Forventede resultater

Den enkelte mentee vil i løbet af perioden;

 • Blive hjulpet til at følge sin handlingsplan, eller få den løbende tilpasset de aktuelle betingelser.
 • Få sproglig/social støtte til at kunne følge en uddannelse eller blive integreret på en arbejdsplads
 • Få hjælp til at løse og håndtere aktuelle problemstillinger, der kan få betydning for indsatsen der skal ydes for at komme i mål med handleplanen.
 • Blive støttet i kommunikationen og omgangen med uddannelsesadministrationen/faglærere og/eller virksomhedens ansatte
 • Få én person der hjælper med at varetage kontakten til kommune, virksomhed og uddannelse.

Hvad siger andre?

”Susanne er meget empatisk, rolig, lyttede og altid smilende. Susanne har altid lyst og tid at hjælpe andre og det gør hun med stor succes. Hun er en god menneskekender og kan se muligheder, hvor de fleste giver op.”

Simon Sparre Pinnau, Indkøbs og administrationschef, GSK