Grundmodul  

Indre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Mod – sårbarhed
 • Tankemønstre/overbevisning
 • Selvværd
 • Styrker/potentialer
 • Motivation

Modul 2

Ydre personlige dimension (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Stresshåndtering
 • Sygdomsforståelse, smerte og lindring
 • Kost
 • Bevægelse

Modul 3

 Ydre samfundrelaterede dimension (1 time en gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Hverdag (Gæld, budget
 • Børn og familie
 • Fremtidsønsker/drømme
 • Hvad kræver opkvalificering af dig
 • Arbejdsmarkedet forventninger mm.

Modul 4

 Jobrettet dimension  (1 time en gang om ugen + individuelle samtaler)

 • CV – faglige kompetencer
 • CV – personlige kompetencer
 • Uddannelse, tidligere arbejde – erfaringer
 • Resumé, portræt
 • Personlig fremtræden

Modul 5

Netværks-dimension (1 time en gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Uofficielle netværk i hverdagen og samfundet
 • Styrker og fremtidsønsker
 • Elevatortale
 • Personlig fremtræden
 • Online live-netværks-aktiviteter og arrangement

Modul 6

Virksomhedsrettet dimension  (individuelt)

 • Møde med netværk og mentor
 • Møde med virksomhedsmentor
 • Besøg på virksomhed
 • Praktik
 • Opsamling med virksomhed – hvad mangler? Opkvalificering mm.?
 • Handleplan (Uddannelse? Opkvalificering (AMU)? Fleksjob? Løntilskud? Ordinært arbejde?)

Modul 7

Uddannelses-dimension (1 time en gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Adgangskrav til specifik uddannelse (fysik, mentalitet)
 • Indblik i pensum
 • Praktisk erfaring og faglig kunnen
 • Sparring med uddannelsesleder på fag institution
 • Prøvesmag på opgave

Modul 8

Efterværn  (Individuelt)