Indhold på kurset

Den enkelte deltager vil igennem dette forløb;

  • Deltage i et netværk med de andre deltagere og opdage de mere uofficielle netværk der findes i dagligdagen
  • Få arbejdet med sine personlige og faglige styrker og egenskaber
  • Blive øvet i at præsentere sig selv på en kort, præcis og fokuseret måde
  • Blive præsenteret for kaffemøde-begrebet
  • Deltage i aktiviteter der træner det ovenstående
  • Se på og arbejde med sin egen personlige fremtræden
  • Deltage i inspirationsoplæg og mødes med rollemodeller
  • Besøge/få besøg af erhvervsnetværk/virksomhedsrepræsentanter
  • Få mulighed for at deltage i et online-netværk
  • Evt. få mulighed for at blive koblet på en erhvervs-mentor

Hvad siger andre?

”Susanne er en utrolig dygtig netværker. Hun evner at skabe brugbare netværk, som er værdiskabende i forhold til formålet. Mange kan godt netværke, men kun få kan skabe netværk der er tilgængelige og få folk engagerede i at bidrage. Susanne er en af de få.”

Pia Hansen Møller, virksomhedskonsulent, Solrød Kommune

”Susanne har både fokus og overblik, og er en fantastisk initiativtager. På hendes oplæg har vi sammen startet Inspiring Connections, og hendes drive og øje for detaljer giver mig en forrygende tryghed for at alting skal gå godt. Det gør det altid når Susanne tager tøjlerne.”

Hasse Sørensen, grafisk formgiver og startup-rådgiver.

”Susanne har været god til at skabe interesse – OG fastholde – sjovt at møde VIDT forskellige mennesker – det var jo et udpluk af vores samfund, og det er jo der vi alle – uanset branche – befinder os.”

”Jeg får tilført mit netværk nye relationer – både nogen som ikke nødvendigvis er inden for min egen branche men også for at få styrke i min egen branche. Der kunne være en direkte connection til en relevant forbindelse som kunne skabe forretning eller ansættelse og vice versa.”

”Spændende og lidt anderledes arrangement, hvor der er plads til – og respekt for – folks forskelligheder og individualisme.”

Ovenstående udsagn er fra deltagere fra InspiringConnections åbne netværksarrangementer:

http://www.inspiringconnections.dk