Forslag til sammensætning af parathedskursus

Grundmodul  

Indre personlige dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Mod – sårbarhed, normalisering, før/under/efter, modig-sætning
 • Tankemønstre/overbevisning – selvoverbevisning, afmontering
 • Selvværd – Opbygning af ny personlig fortælling
 • Styrker/potentialer –
 • Motivation

Modul 3

 Ydre samfundrelaterede dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Hverdag (Gæld, budget
 • Børn og familie
 • Fremtidsønsker/drømme
 • Hvad kræver opkvalificering af dig
 • Arbejdsmarkedet forventninger mm.

Modul 5

Netværks-dimension  (1 time 1 gang om ugen + individuelle samtaler)

 • Uofficielle netværk i hverdagen og samfundet
 • Styrker og fremtidsønsker
 • Elevatortale
 • Personlig fremtræden
 • Online live-netværks-aktiviteter og arrangement