Ved brancherettede projekter bliver relevante samarbejdspartnere inddraget såsom fagskoler/fagfolk samt kulturelle og sproglige brobyggere.

De forskellige projekter kan modificeres og tilpasses i indhold og i forhold til målgrupper indenfor beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesprojekter for alle målgrupper

Projektets formål er understøtte den enkeltes vej mod job og lønnede timer.

Ved at

 • skabe en tæt og tillidsbaseret relation til hvert individ i et håndholdt og sammenhængende forløb
 • have fokus på hver deltagers ressourcer og støtte i at mestre eventuelle udfordringer.
 • arbejde målrettet med branchens krav til det basis sproglige og matematiske, både skriftligt og mundtligt, via f.eks. personalehåndbøger, arbejdssedler, manualer, instruktioner, journalføring, arbejdstegninger, brug af diverse måleinstrumenter, enkle udregninger mm.
 • inddrage den enkeltes perspektiv på egne muligheder, og hvordan de kan forbedres.
 • lave opsøgende virksomhedsindsats med fokus på samarbejde om den enkelte med virksomhedsmentorer
 • lave det rette match mellem borger og virksomhed
 • evt. at udarbejde CV og andre job – og branche-relaterede aktiviteter med hver deltager

Kurser i forhold til parathed og personlig udvikling

Kursets formål er at hjælpe målgrupper langt fra arbejdsmarkedet tættere på uddannelse eller selvforsørgelse

ved at;

 • Skabe en sikker og tryg platform, der sørger den bedste basis for udvikling.
 • Arbejde med selvudvikling indenfor det følelsesmæssige, sociale og fysiske område.
 • Give hjælp og redskaber til at håndtere fremtidige og akut opståede personlige problemer
 • Give en indføring til arbejdsmarkedet og de uskrevne regler og normer ift. kolleger, chefer m.fl.
 • Evt. forberedelse til en specifik branche/uddannelse, aktive virksomhedsbesøg og lign.Kurser for kvindelige integrationsborgere

Projektets formål er understøtte den enkeltes vej mod job og lønnede timer, indføring til arbejdsmarkedet og de uskrevne regler og normer ift. kolleger, chefer m.fl. samt evt. forberedelse til en specifik branche/uddannelse.

Det gøres via

 • En sikker og tryg platform, der skaber den bedste basis for udvikling.
 • Arbejde med personlig udvikling i forhold til den selvidentitet og arbejdsidentitet.
 • Bygge bro og skabe forståelse for kulturkløfter og faldgruber på vejen til arbejdsmarkedet.
 • Arbejde med progression indenfor det følelsesmæssige, sociale og fysiske område.
 • Hjælp og redskaber til at håndtere fremtidige og akut opståede problemer

Støtte til unge på uddannelseshjælp

Støttens formål er at støtte op om den unge på de nedenstående områder, for at øge deres chance for at gennemføre en uddannelse.

 • Trivsels – og motivationssamtaler
 • Mentorfunktion
 • Arbejde med den personlige udvikling, følelsesmæssigt, socialt, selvværd, potentialer
 • Skriftsproglig støtte

Støtte til unge integrationskvinder på uddannelseshjælp

 • En sikker og tryg platform, der skaber den bedste basis for udvikling.
 • Arbejde med personlig udvikling i forhold til selvidentitet og arbejdsidentitet, samt forventninger i forhold til familie og traditioner – hvordan kan man være en ung, uddannet kvinde og samtidig udvise respekt for sin baggrund.
 • Bygge bro og skabe forståelse for kulturkløfter og faldgruber på vejen til arbejdsmarkedet
 • Fokus på og arbejde med branche/uddannelses specifikt ordforråd, skriftligt og mundtligt
 • Indføring til arbejdsmarkedet og de uskrevne regler og normer ift. kolleger, chefer m.fl. – evt. forberedelse til en specifik branche/uddannelse

 Opkvalificering for seniormedarbejdere

Formålet med opkvalificeringen er, at den enkelte medarbejder bliver klædt på med de kompetencer, der er nødvendigt for at kunne blive i sit job.

Det kan blandt andet være relevant i følgende situationer:

 • Hvis der er et øget behov for skriftlighed i produktionsprocessen
 • Hvis der er et øget behov for digitale færdigheder
 • Hvis der er et øget behov for at kunne føre en helt enkel samtale på engelsk.
 • Hvis en eller flere medarbejdere ønsker hjælp med den personlige udvikling og selvopfattelse, stresshåndtering mm.