Alle indsatser og forløb bygger på;

  • —Et samfundssyn der tager udgangspunkt i at den bedste måde at få hjulene til at snurre, er relationer bygget på tillid og gensidig respekt til og for den enkelte, samt tro på at alle generelt inderst inde ønsker at bidrage til og være med i fællesskabet.
  • —Et helhedsorienteret menneskesyn, der lægger vægt på at alle mennesker har potentialer og kan bidrage til fællesskabet på deres egen måde. Nogen skal bare have hjælp til at se mulighederne i deres liv og til at handle på dem.

De forskellige projekter kan modificeres og tilpasses i indhold og i forhold til målgrupper indenfor beskæftigelsesområdet.

Tid er en vigtig faktor når der arbejdes med mennesker, og mange ting bør ikke forceres. Det er ofte en balancegang i forhold til den enkelte, om der ydes det optimale. Det bygger på et individuelt skøn.

Der udarbejdes gerne kortfattede progressions-beskrivelser/midtvejs-evalueringer til borgernes tilknyttede myndighedspersoner,  ligesom der kan bringes en databehandler-aftale med til de forskellige forløb og indsatser.