Kursets formål er at forberede deltagerne på en kommende uddannelse og profession, og få den enkelte til at forholde sig til hvordan han/hun bedst muligt når sit valgte hovedmål via mindre og konkrete delmål.

— —

  • Der arbejdes anerkendende og motiverende med individ og gruppe med fokus på redskaber til at gøre hverdagen lettere for den enkelte.
  • Der arbejdes med den enkelte deltager og fokus’et på dennes ressourcer og kompetencer rettet mod uddannelsen og arbejdsmarkedet — —
  • Introduktion til den valgte uddannelses hovedområder, samt hvad der kan forventes af et uddannelsesforløb —i forhold pensum, fysisk og mental kapacitet, typer af skriftlige materialer og lign.
  • Deltagerne hjælpes til at kunne se sig selv på arbejdsmarkedet i forhold til den valgte uddannelse og branche, ramt rådgives i forhold til relevante tiltag i forhold til at opnå deres mål.
  • Evt. uddannelses – og virksomhedsbesøg samt inspirationsbesøg af rollemodeller.

Forventede resultater

Den enkelte vil efter et forløb have opnået at;

  • Få indsigt i sig selv, sine egne styrker og svagheder
  • Arbejde med forskellige teknikker til håndtering af de almindeligste problemstillinger
  • Få overblik over uddannelsens krav til fysik og mentalitet, samt have indblik i pensum kravene til praktisk erfaring og faglig kunnen
  • Have samtaler med andre deltagere, kursusleder, rollemodeller og muligvis virksomhedsejere på besøg
  • Være med på virksomheds/uddannelses-besøg

Hvad siger andre?

“Susanne er en meget dygtig, kreativ og grundig person og har mange personlige styrker! Først og fremmest er det social intelligens. Folk omkring hende føler sig godt tilpas og hygger sig i hendes selskab! Når hun bliver optaget af noget, går hun 100 % ind for det. Hun er fuld af begejstring og engagement, så entusiasme er også en af hendes styrker. Hun står ALTID klar, når folk omkring hende har brug for hjælp. Omsorg og humor er nogle af hendes grundpiller, hun er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil og godt humør omkring sig.“

Irina Grauengaard, Projektleder og underviser, ZBC – Køge