Kurser i forhold til parathed og personlig udvikling

Kursets formål er at hjælpe målgrupper langt fra arbejdsmarkedet tættere på uddannelse eller selvforsørgelse

ved at;

  • Skabe en sikker og tryg platform, der sørger den bedste basis for udvikling.
  • Arbejde med selvudvikling indenfor det følelsesmæssige, sociale og fysiske område.
  • Give hjælp og redskaber til at håndtere fremtidige og akut opståede personlige problemer
  • Give en indføring til arbejdsmarkedet og de uskrevne regler og normer ift. kolleger, chefer m.fl.
  • Evt. forberedelse til en specifik branche/uddannelse, aktive virksomhedsbesøg og lign.