Kursets formål er at hjælpe målgrupper langt fra arbejdsmarkedet tættere på uddannelse/job ved at;

 • —arbejde med udbedring, forstærkning og udvikling af den enkeltes personlige fundament, drivkraft og lyst til livet.
 • arbejde med selvværd og tankemønstre
 • arbejde med den enkelte deltager med fokus på dennes ressourcer og kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet/uddannelse.
 • arbejde anerkendende og motiverende med individ og gruppe med fokus på at træne redskaber til at gøre hverdagen lettere for den enkelte. —
 • der kommer inspirations-besøg af rollemodeller, samt deltagerne besøger udvalgte virksomheder.

Forventede resultater

Den enkelte vil efter et forløb have opnået at;

 • Få indsigt i sig selv, sine egne styrker og svagheder
 • Arbejde med øvelser der styrker selvværd og motivation
 • Arbejde med forskellige teknikker til håndtering af de almindeligste problemstillinger
 • Få mulighed for at deltage i og bidrage til et fællesskab
 • Få anerkendelse og respekt
 • Have samtaler med andre deltagere, rollemodeller og muligvis virksomhedsejere på besøg
 • Være med på virksomheds/uddannelses-besøg

Hvad siger andre?

”Susanne er et menneske med et stort hjerte for andre. Hun får en til at se det hele på en positiv måde, og på en anden måde, så man tror på sig selv og kan mere. Susanne har støttet mig under min uddannelse til SSH’er. Det var positiv opbakning og tro på sig selv, selvom man er ordblind. Det gav energi og selvværd.”

Jette Sørensen, ordblind SSH’er