Forspringet giver deltagerne i projekterne et forspring hen mod arbejdsmarkedet.

Forspringet sørger for;

 • at deltageren får direkte adgang til en virksomhed
 • at bygge bro mellem deltager og virksomhed, deltager og fagskole, samt deltager og kommunen.
 • at have en støttende hånd under deltagerne igennem hele projektet.
 • at fjerne sten på vejen og giver rum til fokus
 • at samarbejde med fagskoler/fagpersoner, så den faglige kvalitet holdes i hævd.
 • at få kompetenceafklaret deltagerne, så de matches til den rette virksomhed.
 • at coache deltagerne til større jobparathed
 • at målrette den sproglige opkvalificering til de konkrete forhold i virksomheden.

Ofte er det forskellige målgrupper langt fra arbejdsmarkedet, der deltager i projekter, der har andet end ’bare’ arbejdsledighed at kæmpe med, og derfor er der brug for en ekstra, specialiseret og personlig indsats for at lykkes.

Et projekt vil typisk indeholde:

 • Planlægning og senere evaluering med relevante samarbejdspartnere såsom; kommuner, sagsbehandlere, fagskoler og lærere, virksomheder, mentorer og deltagende borgere.
 • Daglig ledelse og processtyring mht. budgettering, timeforbrug, uventede hændelser, konflikt og stress-håndtering, løbende skriftlig tilbagemelding.
 • Mundtlig, skriftlig og personlig opkvalificering af deltagerne samt introduktion til og briefing af virksomhedernes mentorer .
 • Håndholdt mentorfunktion i forhold til projektdeltagerne, for at optimere deres succes i forhold til gennemførsel.
 • Virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til de deltagende borgere.
 • Introduktion til deltagerne af arbejdsmarkedet/branchers forhold og forventninger.
 • Løbende kontaktperson til samtlige involverede parter.

Projekt model

Alt efter hvilken branche, hvilke kurser, hvilke deltagere og deres forudsætninger, kan der sammensættes forskellige typer af projekter. Se nedenunder et eksempel på en af modellerne.

Pris

Beregning af pris for et projekt varierer alt efter hvilken type model og længde af projekt, samt hvilke faglige standarder der kræves indenfor den valgte branche.

Tag kontakt for et uforpligtende møde, hvor vi kan snakke om de helt specifikke rammer I ønsker. Så kan vi se på de muligheder der findes.