Opkvalificering til branche for seniorer

  • Sproglig (dansk, engelsk) og digital opkvalificering af forskellig slags i forhold til krav på arbejdspladsen
  • Afklarende samtaler i forhold til planer for senior-liv og overgang til pension.

Forventede resultater

  • Få træning og læring indenfor det område, hvor deltageren oplever at have brug for opkvalificering
  • Via samtaler og konkrete øvelser få indsigt i og redskaber til at klare sig bedre på området
  • Få hjælp til at overveje sit seniorliv, hvilke ønsker der er og hvilke instanser/institutioner man kan kontakte/benytte for at komme så tæt på sine ønsker for ældrelivet som muligt.