Unge på uddannelseshjælp

Nogle unge har brug for ekstra støtte, for at blive klar til uddannelse, gennemføre uddannelse eller fastholde job. Der kan være mange forskellige problemstillinger, der kan komplicere den unges liv og hverdag, som f.eks. et ustabilt hjem, eller at mange oplever en stor forskel på hvad familien forventer af dem i forhold til uddannelse, og det som samfundet ønsker.

Det kan være svært ved at navigere på ukendt grund, hvis der ikke er tradition i familien for at tage uddannelse, og der derfor mangler rollemodeller.

Unge integrationsborgere har tilsyneladende lært det danske sprog godt, men har svært ved at klare sig skriftsprogligt, da de mangler et ordforråd og sprogforståelse udover hverdagssproget.

I forhold til arbejdsmarkedet og arbejdskulturen kan mange tosprogede unge mennesker have svært ved at overskue mulighederne på arbejdsmarkedet, finde ud af arbejdskulturen, hvad der forventes af dem, både for at gennemføre en eksamen og fastholde et job.

Mange unge tosprogede oplever en stor forskel på hvad familien forventer af dem og det danske samfund, og kan have svært ved at navigere i det kaos af forventninger, egne forestillinger og reelle muligheder de har, for f.eks. at bryde et fasttømret og nedarvet mønster af valg i forhold til erhverv.