Voksne på diverse offentlige ydelser

Det kan dreje sig om modtagere af

  • kontanthjælp
  • sygedagpenge
  • revalidering
  • integrationsydelse

eller borgere under

  • jobafklaring
  • fleksjobudredning
  • ressourceforløb

Overordnet kan man sige, at det er mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, og ofte har mere komplekse problematikker end ’bare’ arbejdsledighed.

Borgere der er aktivitetsparate

Mennesker der ofte har brug for en mere helhedsorienteret og håndholdt tilgang til deres situation, i stedet for en mere fragmenteret indsats fra flere forskellige parter.

Som oftest er det borgere der er aktivitetsparate eller vurderet endnu længere fra arbejdsmarkedet.

Folk på sygedagpenge, der ‘skal’ væk fra sygedagpenge efter de 22 uger, men som ikke ser sig selv raske nok, til at kunne genoptage arbejdet.

Folk på revalidering, der har behov for ekstra hjælp til at kunne klare en omskoling.

Folk på integrationsydelse, der oftest har sproglige og kulturelle barrierer, hvilket gør dem til arbejdsledige med specielle forudsætninger.

Der er specielt fokus på kvinder i alle aldre på integrationsydelse, der udover den sproglige barriere, tit skal forholde sig til og bryde med de traditionelle familiemønstre og deres egen selvopfattelse/identitet og deres deltagelse på arbejdsmarkedet, samt de unge piger/kvinder, der yderligere føler sig presset af det samfund de lever i, kontra det der forventes af dem hjemmefra.