fbpx

Forspringet

Hurtigst Bedst muligt ud på arbejdsmarkedet

Hurtigst Bedst muligt ud på arbejdsmarkedet’

Bogen er en praktisk indgang til arbejdet med de borgere som har komplekse udfordringer, de såkaldte ’aktivitetsparate’ – altså ledige med udfordringer ud over ledighed. Det være sig både unge som voksne.

Jeg har gennem mit årelange arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet oparbejdet en praktisk viden om, hvad der betyder noget, når vi skal støtte folk på vej mod job. På den vej er standard-indsatser ikke gode nok, ligesom medindflydelse i eget liv og indsatser på andre områder end bare beskæftigelse ofte er nødvendige, hvis man ønsker et varigt resultat, altså en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derfor er sloganet ’Hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet’ efter min mening ikke brugbart – man bør i stedet sige ’Bedst muligt ud på arbejdsmarkedet’.

Bogen er bygget op med en vekselvirkning af praktiske input, interview med borgere, virksomheder, civilsamfundsforeninger og organisationer samt kommuner og faglige indlæg af forskere og fagfolk på de forskellige områder bogen bevæger sig rundt i.

 

Da bogen stadig er under udarbejdelse er det på nuværende tidspunkt kun arbejdsoverskrifter, men områderne for kapitlerne vil være følgende:

Forord:

Steffen Rasmussen, stifter af Fundamentet og af CFSN (Center For Social Nytænkning)

Kap. 1:

’Det gode liv’ – fagligt indlæg: Magnus Paulsen Hansen – lektor ved RUC i Social science

Kap. 2:

Livsmestring – fagligt indlæg: Peter Kofoed, uddannelseschef, www.peterkofoed.dk

Kap. 3:

Relationer – fagligt indlæg: Stine Hamburger – direktør for KBH+, Askovfonden

Kap. 4:

Tidsdimensionen – Fagligt indlæg: Trine Nielsen – Projektleder Vindmøllen, Esbjerg

Kap. 5:

Helhedsorienterede indsatser – fagligt indlæg: Dorte Bukdahl – Partner i Mobilize Consulting

Kap. 6:

Kommunale partnerskaber – fagligt indlæg: Janne Koefoed, programchef Frontløbernetværket

Kap. 7:

Borgerinddragelse og motivation – fagligt indlæg: Mathias Bruhn Lohman, udviklingschef, SUS

Kap. 8:

Håndholdt indsats – Fagligt indlæg: Stine Hollendsted, Arbejdsmarkedschef, Hillerød Kommune

Kap. 9:

Medarbejdernes rolle – Fagligt indlæg: Mette Louise Brix, Socialrådgiver, Egedal Kommune

Kap. 10:

Civilsamfundet – Fagligt indlæg: Robin Vickery, SocialHub, Fishtank

Kap. 11:

Virksomhedernes sociale ansvar – Fagligt indlæg: Sanne Ravn, chefkonsulent, Jobtaskforcen, Horsens Kommune

Kap. 12:

De virksomhedsrettede indsatser – fagligt indlæg: Tinnea Prilvang og Søren Vinther Fjærested, Vækshusenes Forskningscenter

 

Giv mig besked når bogen er udgivet