fbpx

Forspringet

Café og netværksaktiviteter

 

I forhold til projekter og forløb er café-aktiviteter mindre formelle. De er baseret på frivillighed og lyst, og bruges ofte til at genvinde kræfter og finde håbet, livsmodet og motivationen igen.

Aktiviteterne er anderledes og løsere struktureret, og tager hovedsageligt udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.

 

Barselscafé for kvinder med ikke-vestlig oprindelse

 

Overordnet fokus på børns udvikling, og hvad der er vigtigt for et godt børneliv

 • Mønsterbrydning i forhold til børneopdragelse
 • Fysisk aktivitet og træning
 • Sygdom og sundhedsopfattelse
 • Tilegnelse af redskaber til organisering af hverdagen

 

Områder der bliver berørt

 • Kønsroller – ligestilling og rettigheder
 • Demokratiske samarbejdsevner
 • Selvstændighed i det offentlige rum
 • Dannelse af og opbygning af arbejdsidentitet

 

Den enkelte vil opleve at,

 • Der vil blive taget et specifikt område op hver gang, som der eksplicit bliver talt om/øvet i – disse områder vil være faser indenfor motorik/sanser, emotionel udvikling, kognitiv udvikling, tænder og tandpleje, forældre som rollemodeller, forventninger til forældre og børn i daginstitutioner/skoler osv.
 • Mere uofficielt vil der blive taget emner op som kønsroller, sygdoms -og sundhedsopfattelse,  hverdags-problematikker, fremtidsplaner, uddannelse/arbejde, forventninger og krav på danske arbejdspladser.
 • Konkrete fysiske efterfødsels-øvelser, samt fokus på hvorfor det er vigtigt at vedligeholde fremover.
 • Der vil også være mulighed for samtaler med den enkelte efter behov.

Kreativ Café

Frivilligt tilbud til ledige og sygemeldte borgere

Denne type café er velegnet til borgere der har svært ved at komme hjemmefra og ud af døren.

Derfor er det et frivilligt kreativt tilbud, hvor der ikke sanktioneres hvis man ikke møder op.

Det er et frirum sammen med andre mennesker, hvor man kan få lov til alene eller sammen med andre, at udfolde sin kreative åre, uanset om man har lyst til at;

Tegne, male, synge, skrive, forme, strikke, sy, lave mad, bage, danse, lytte til musik, spille musik eller andre former for kreativ udfoldelse.

Den enkelte vil opleve at,

 • Der ikke er tvang i forhold til at deltage i caféen
 • Man deltager i caféen på egne vilkår
 • Man selv vælger involveringsgrad i forhold til andre deltagere – der er mulighed for at arbejde selvstændigt eller i større eller mindre grupper
 • Det bliver bemærket på en positiv måde, hvis den enkelte deltager ikke dukker op
 • Man kan vælge at udtrykke sig kreativt på den måde man kender i forvejen eller forsøge sig med nye udtryksformer.

 

Caféen-ideen er inspireret af Vordingborg Kommune’s Kultur Kick

café Pusterummet

Frirum for unge mennesker

Denne café er inspireret af INSP! i Roskilde, der har gode erfaringer med at tilbyde et frirum for udsatte unge, hvor der ikke forventes noget af dem, der stilles ikke krav, men der støttes op omkring den enkeltes egne initiativer og ideer.

Nogle unge har brug for et pusterum væk fra krav og forventninger om bestemte præstationer og indsatser fra dem. Ofte er det netop et rum med en frihed fra krav der skal til, for at man finder ro til at kunne finde sig selv og sin egen motivation, mening og retning.

Der samarbejdes gerne med frivillige der har lyst til bare at være, og tage en snak eller være med til at skabe en hyggelig stemning, så der skabes de bedste rammer for at kunne være sig selv.

Den enkelte deltager vil opleve;

 • At få et frirum hvor der ikke stilles krav til at yde noget bestemt
 • Man bare kan være til stede og være sig selv
 • Der bakkes op om de initiativer den enkelte tager
 • Stemningen er inkluderende og rummelig
 • Der er mulighed for at få individuelle samtaler eller hjælp, hvis man selv ønsker det

 

Netværkscafé

 

Den enkelte deltager vil få muligheder for;

 • At deltage i et netværk og opdage de mere uofficielle netværk der findes i dagligdagen
 • At få arbejdet med sine personlige og faglige styrker og egenskaber
 • At blive øvet i at præsentere sig selv på en kort, præcis og fokuseret måde
 • At deltage i aktiviteter der træner det ovenstående
 • At se på og arbejde med sin egen personlige fremtræden
 • At besøge/få besøg af erhvervsnetværk/virksomhedsrepræsentanter

 

Seniorcafé

På denne café vil vi lave konkrete øvelser både fysisk og mentalt, som styrker forebyggelsen af forskellige livstils-sygdomme, der i blandt også demens.

Der vil blive inviteret oplægsholdere/instruktører indenfor områder relevante for et seniorliv.

Der vil være mulighed for samtaler enkeltvist eller i små grupper om det der rører sig blandt seniorerne af mere eller mindre konkrete og aktuelle problemstillinger; bekymringer, planlægning, fremtidsplaner osv.

Der kan evt. spises frokost sammen, hvor vi bruger antiinflammatoriske råvarer, der er med til at fremme en sundere livsstil og dermed også muligheden for et mere aktivt og sundt ældreliv.