fbpx

Forspringet

På vej mod selvforsørgelse

Forspringet tilbyder;

 • opkvalificering på alle parametre, fagligt og sprogligt (blandt andet via § 91 i LAB-loven)
 • håndholdt mentorlignende indsats, som støtter op om borgerens individuelle forhindringer i samarbejde med borgeren ( mestendels via §167 i LAB-loven, men kan kombineres eller samarbejdes med § 85 i Serviceloven)
 • finder det gode match mellem virksomhed og borger samt følger op i praktikken.
 • projektkoordinering og ledelse i forhold til brancherettede projekter
 • samarbejde med fagskoler, virksomheder, civilsamfundsorganisationer og andre relevante aktører
 • efterværn/opfølgning.

 

 

De forskellige projekter og forløb kan modificeres og tilpasses i forhold til målgrupperne indenfor beskæftigelsesområdet, og tilbydes både som 1 : 1 –forløb eller i mindre grupper med individuelt tilknyttede samtaler.

Der udarbejdes kortfattede progressions-beskrivelser/midtvejs-evalueringer til borgernes tilknyttede myndighedspersoner. Samtidig medbringes der en grundlæggende databehandler-aftale, der kan tilrettes efter behov.

Forspringet kan, hvis det ønskes, benytte sig af interne journaliserings-systemer og programmer, såsom Fasit, Momentum, Vitas, Nexus m. fl.

Værdigrundlag

Alle indsatser og forløb bygger på;

 • Et samfundssyn, der tager udgangspunkt i den relationelle tilgang, hvor relationer bliver bygget på tillid og gensidig respekt til og for den enkelte.
 • Tro på at alle generelt ønsker at bidrage til og være med i fællesskabet.
 • Der arbejdes helhedsorienteret, så alle relevante aktører fra det offentlige (kommunale sektorer, enheder i det regionale regi) og civilsamfundet inddrages, hvis det giver mening i den enkelte borgers situation.
 • Et menneskesyn, der lægger vægt på at alle mennesker har potentialer og kan bidrage til fællesskabet på deres egen måde.
 • Borgerinddragende forløb, som en fundamental faktor for motivations og livsglæde.
 • Anerkendende samtaler og livsmestringsstrategier.
 • Et tidsperspektiv, hvor hurtigst sjældent er bedst, når man arbejder for mere holdbare og permanente løsninger.
 • Indsatsernes længde og redskaber bygger på individuelle vurderinger og skøn med god kommunikation og samarbejde med sagsbehandlere eller andre instanser.
 • At der ydes efterværn i den udstrækning, som der er behov for hos den enkelte.