fbpx

Forspringet

Beskæftigelse

Skræddersyede projekter

Projekterne udvikles i samarbejde med den organisation der bestiller projektet.
Der vælges branche og målgruppe, og derefter vil der blive udarbejdet et udkast i forhold til længde og indhold i samarbejde med en fagskole og de implicerede virksomheder og evt. civile organisationer.

”Her skal der et citat ind”

Formålet med beskæftigelsesprojekter og forløb er at understøtte den enkeltes vej mod job og lønnede timer

Det gøres ved at;

 • skabe en tæt og tillidsbaseret relation til hvert individ i et håndholdt og sammenhængende forløb
 • have fokus på hver deltagers ressourcer
 • støtte den enkelte i at mestre eventuelle udfordringer.
 • arbejde målrettet med branchens krav til det basis sproglige og matematiske, både skriftligt og mundtligt, via f.eks. personalehåndbøger, arbejdssedler, manualer, instruktioner, journalføring, arbejdstegninger, brug af diverse måleinstrumenter, enkle udregninger mm.
 • samarbejde med fagskole for at borgerne kan gennemføre relevante kurser
 • inddrage den enkeltes perspektiv på egne muligheder, og hvordan de kan forbedres.
 • lave opsøgende arbejde rettet mod virksomheder med fokus på samarbejde om den enkelte borgere med virksomhedens egne mentor/vejleder.
 • lave det rette match mellem borger og virksomhed
 • skaffe virksomhedspraktik

Forventede resultater

Den enkelte vil efter et forløb have opnået;

 • Faglig opkvalificering i forhold til branchens krav og arbejdsprocesser – dvs. træning i/certifikater til relevante faglige processer.
 • Sprogligt (skriftligt/mundtligt) opkvalificering i forhold til at kunne begå sig i branchens almindelige dagligdage drift.
 • Personlig/social opkvalificering i forhold at kunne håndtere almindelige små ’bump’ på vejen i eget liv/på en arbejdsplads.
 • At deltage i praktik i en branchevirksomhed – samt få udtalelser herfra
 • At komme tættere på arbejdsmarkedet ved hjælp af forskellige faglige og personlige opkvalificeringer – eller være kommet ud på arbejdsmarkedet enten i løntilskud eller ordinært arbejde.

“Jeg giver hermed Susanne Kunding min allerbedste anbefaling. Jeg kom til at kende Susanne via et Clavis projekt om at få flygtninges faglige kompetencer i spil. Jeg har aldrig tidligere mødt en konsulent der i den grad udviste empati og ildhu for at hendes klienter lykkes.

Susanne var meget vedholdende, og ethvert problem blev der lyttet til og en løsning fundet med respekt for vor virksomheds omkostninger. Susanne bød ind på alle områder; hele opsætning af projektet, hvor klienterne blev kompetence-afklarede og matchet til relevante virksomheder.

Hendes træning af fagudtryk viser hendes ildhu, og ikke mindst den tætte opfølgning af klienterne skabte et enestående resultat. Jeg ville største fornøjelse arbejde sammen med Susanne igen, hun har min største tillid.”

Henrik Ussingkær, COO, Produktionsleder, Engskov Maskinfabrik A/S

Artikler