fbpx

Forspringet

Brobygning til arbejdsmarkedet

Brobygning til virksomheder

Ungdoms – og efteruddannelser tilbydes forløb, hvor studerende, der har svært ved selv at kunne overskue at få virksomheds – og branchekontakt og kendskab, kan få en personlig mentor, til at give en skræddersyet og håndholdt introduktion til arbejdsmarkedet eller f.eks. lede efter en læreplads der passer.

Indholdet af dette kunne være;

  • Besøg på relevante lokale virksomheder
  • Hjælp og støtte til at få overblik over adgangskrav, både fagligt og personligt.
  • Arbejde med livsmestring i forhold til at kunne indgå i faglige og sociale fællesskaber.

 

Læs for mere om muligheden for beskæftigelsesrettet mentorstøtte.

Priser

Prisen på de forskellige projekter, forløb og ydelser varierer alt efter længde, varighed, antal deltagere osv.

Dog er der nogle overordnede retningslinjer der kan bruges som en rød tråd.

Overordnet tager jeg 700 kr. i timen + moms – det gælder hvis det er et enkelt modul eller forløb på ganske få timer.

Taler vi om forløb/projekter på over 12 timer om ugen, sænker jeg gerne timelønnen derefter.

Hvis det drejer sig om forløb og projekter hvor jeg har behov for at trække andre fagpersoner ind for et enkelt besøg eller fast, får de tilbudt samme timeløn som jeg selv.

Jeg tilbyder også efterværn til samtlige af deltagerne på mine forløb/projekter. Dette kan tilkøbes på forskellig vis, f.eks. via en klippekort-ordning.

Jeg udarbejder gerne et budgetoverslag inden et forløb, så der er et estimeret overblik over udgifterne. Ligeledes kan vi sammen opstille succeskriterier og mål, så der kan laves en cost/benefit-beregning med point of break-even mm.

Jeg kan også tilbyde at medbringe min egen databehandler-aftale hvis det ønskes, der er udarbejdet i samarbejde med en professionel GDPR-virksomhed.